item

Disclaimer

De website www.vivabytendenza.nl is eigendom van Lifestone B.V. Het is niet toegestaan om (delen van) deze website te kopiëren, op te slaan of openbaar te maken, anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Lifestone B.V.

Aan deze website heeft Lifestone B.V. veel aandacht besteed. De informatie op deze website wordt regelmatig gecontroleerd. Toch kan het voorkomen dat er onjuiste of onvolledige informatie wordt verstrekt, of onjuiste producten worden aangeboden, hetzij door de invoer van gegevens, hetzij door technische oorzaken. Hiertoe behoren ook kennelijke fouten en kennelijke vergissingen. Hiervoor kan Lifestone B.V., als eigenaar van de website www.vivabytendenza.nl, niet aansprakelijk worden gesteld. Wij zullen eventuele onvolkomenheden na constatering zo spoedig mogelijk herstellen, zonder dat dit enige acceptatie van aansprakelijkheid impliceert.

Lifestone B.V. behoudt zich het recht voor om met onmiddellijke ingang, en zonder enige kennisgeving vooraf, wijzigingen op deze website, waaronder ook wordt verstaan in de algemene voorwaarden, door te voeren.

Druk- en zetfouten voorbehouden.

© Lifestone B.V. 2017